Privatumo ir pirkimo politika

Privatumo ir pirkimo politika

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su kondicionavimas.eu taisyklėmis ir su jomis sutinku”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.kondicionavimas.eu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
 2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo kondicionavimas.eu puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo patvirtinti pakeistas Taisykles.
 3. Internetinės parduotuvės kondicionavimas.eu prekyba vykdoma visame Pasaulyje.
 4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
  • veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  • nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  • juridiniai asmenys;
  • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
 5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, sutinka su Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis bei turi teisę pirkti prekes moskos.eu internetinėje parduotuvėje.
 6. Prekinis ženklas KONDICIONAVIMAS.EU ir jo vizualizacijos elementai yra patentuoti ES patentų biure, todėl bet koks prekinio ženklo naudojimas be raštiško sutikimo yra traktuojamas kaip teisės pažeidimai ir numatomos baudos.
 7. Internetinę parduotuvę www.kondicionavimas.eu valdantis Pardavėjas yra UAB Medgana (įmonės kodas 122641141). Pardavėjas gerbia internetinės Pirkėjų (t. y. asmenų, įsigijusių internetinėje parduotuvėje www.kondicionavimas.eu prekių) ir visų kitų užsiregistravusių prie asmeninės www.kondicionavimas.eu paskyros asmenų (t. y. nepaisant to, ar tokie užsiregistravę asmenys yra Pirkėjai, ar ne) (toliau – „Duomenų subjektai“) privatumą bei tvarko Duomenų subjektų pateikiamus asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Pardavėjas tvarko Duomenų subjektų pateiktus asmens duomenis prekybos internetinėje parduotuvėje www.kondicionavimas.eu tikslu.  Šiuo tikslu Pardavėjas tvarko šiuos Duomenų subjekto pateikiamus duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, prekės pristatymo adresą, prekės-paslaugos apmokėjimo duomenis (apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istoriją. Jeigu nusipirktą prekę reikia pristatyti Pirkėjui į jo nurodytą vietą, minėti asmens duomenys (ar dalis jų) gali būti teikiami atitinkamoms prekių pristatymo įmonėms. Šiame punkte nurodytus Duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarko 1 metus nuo Duomenų subjekto paskyros elektroninėje parduotuvėje panaikinimo, o jeigu Duomenų subjektas pirko prekes neužsiregistravęs – 1 metus nuo paskutinio pirkimo elektroninėje parduotuvėje (nebent teisės aktai įsakmiai numatytų kitokį terminą).
 9. Jeigu Duomenų subjektas pats išreiškia atskirą sutikimą (pasirenka prenumeruoti Pardavėjo siunčiamus naujienlaiškius) – Pardavėjas Duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis gali tvarkyti rinkodaros tikslu (naujienlaiškių siuntimui). Šiuo tikslu Pardavėjas tvarko šiuos Duomenų subjekto pateikiamus duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą. Duomenų subjektas, užsiprenumeravęs Pardavėjo siunčiamus naujienlaiškius, visuomet gali prisijungęs prie savo asmeninės paskyros atšaukti naujienlaiškių siuntimą arba susisiekti su Pardavėju ir paprašyti nutraukti naujienlaiškių siuntimą – tokiu atveju Pardavėjas atitinkamo Duomenų subjekto asmens duomenų rinkodaros tikslais nebetvarkys. Šiame punkte nurodytus Duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarko 1 metus nuo Duomenų subjekto paskyros elektroninėje parduotuvėje panaikinimo (nebent teisės aktai įsakmiai numatytų kitokį terminą).
 10. Duomenų subjektai, gali raštu kreiptis į Pardavėją siekdami įgyvendinti savo, kaip Duomenų subjektų, teisės aktuose numatytas teises, be kita ko:
  • teisę žinoti (būti informuotiems) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  • teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;
  • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
 11. Gavęs rašytinį pagrįstą ir suprantamą Duomenų subjekto reikalavimą, Pardavėjas jį išnagrinėja ir įgyvendina Duomenų subjekto teises ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Pardavėjas, atsisakydamas vykdyti Duomenų subjekto prašymą, Duomenų subjektui pateikia išsamius tokio atsisakymo motyvus.

Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis  makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

Apsikeitimas informacija

 1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ir telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės kondicionavimas.eu svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

Atsakomybė

 1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės kondicionavimas.eu.
  • Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
  • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

Rinkodaros priemonės, taikomos Pardavėjo

 1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

Atsiskaitymo būdai

16.  Elektroninės bankininkystės būdu naudojantis makecommerce.net sistema. Tai saugi internetinės bankininkystės sistema. Naudojant šį atsiskaitymo būdą Jums nereikės formuoti pavedimo ar pildyti laukelių, visa tai padarys pati sistema. Jums tereikia turėti internetinės bankininkystės sutartį su bet kuriuo Lietuvos banku ir vykdant užsakymą vadovautis nuorodomis. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

17.  Pavedimu per banką. Naudojant šį atsiskaitymo būdą, Jums į nurodytą elektroninį paštą atsiųsime Jūsų užsakymo informaciją. Naudodamiesi elektronine bankininkyste arba banko skyriuje galėsite apmokėti užsakymą. Laukelyje ‘Mokėjimo paskirtis’ būtinai nurodykite Užsakymo ID numerį, kurį atsiųsime elektroniniu paštu (pvz.: Užsakymo ID 2022). Užsakymas atšaukiamas, jeigu neapmokėsite užsakymo per 24 valandas nuo užsakymo pradžios.

Rekvizitai apmokėjimui:

Gavėjas: 
Bankas: 
Banko kodas: 
Gavėjo sąskaita: 
Mokėjimo paskirtis: Užsakymo ID numeris

 
*Informuojame, kad siuntinys siunčiamas gavus apmokėjimą.
 
Kilus klausimams, rašykite el.paštu arba skambinkite
telefonu 
Pasirinkite norimus rodyti laukus. Kitu atveju jie bus paslėpti. Vilkite ir numeskite, kad pakeistumėte tvarką.
 • Nuotrauka
 • SKU
 • Reitingai
 • Kaina
 • Kiekis sandėlyje
 • Aprašymas
 • Svoris
 • Išmatavimai
 • Papildoma informacija
 • Pridėti į Krepšelį
Click outside to hide the comparison bar
Palyginti
0